perjantai 24. lokakuuta 2008

Onko tulevaisuuden opiskelija koditon?

Otsikon mukaiseen kysymykseen etsittiin vastausta vihreiden kunnallisvaaliehdokkaiden järjestämässä paneelikeskustelussa, jossa osanottajia löytyi niin opiskelija-asuntotuottajista, vihreistä kunnallisvaikuttajista, ylioppilaskunnista ja kaupungin virkamiehistöstä. Tilaisuutta emännöi/isännöi vihreät kunnallisvaaliehdokkaat Emilia Olkanen ja Antti Koikkalainen, joista jälkimmäinen johti myös keskustelun kulkua.

Tampereen ongelmat opiskelija-asuntojen riittämättömyydessä ja niiden laadullisissa puutteissa tiedostettiin kaikkien panelistien osalta sangen kattavasti. Panelistit olivat vakuuttuneita, että Tampereen lukuisien opiskelija-asuntotuottajien välillä olisi selkiytettävä roolijakoa ja jaettava vastuuta esimerkiksi vaihto-opiskelijoiden majoittamisesta. Eräät asuntotuottajat ilmaisivat tahtotilansa myös englanninkielisten palveluiden lisäämiseen ja tätä kautta saavutettavuutensa parantamiseen ja kaupunkikin katsoi, että heidän toimissaan olisi opiskelija-asumisen saralla petraamisen varaa.

Suureksi ongelmaksi tulevan opiskelija-asuntotuotannon kannalta koettiin keskustan yhä ehtyvän tonttimaan käyttö matalaan rakentamiseen. Kauas keskustasta rakentamisen suurimmiksi ongelmiksi nähtiin taas joukkoliikenteen kehittymättömyys ja esimerkiksi raideliikenteen aloittaminen tulevaisuudessa nähtiinkin merkittäväksi tekijäksi, jotta opiskelija-asunnoista saataisiin houkuttelevia myös kauempana keskustaa sijaitsevissa kohteissa. Opiskelijoiden vuokra-asuntojen käyttöasteet ovat Tampereella maan korkeimmat, joka johtaa syksyisin vuokranhakijoiden epätoivoon kun omalle kukkarolle sopivia vuokra-asuntoja ei vaan ole vapaana. On kuitenkin ymmärrettävä, että vuokranantajat eivät halua myöskään rakentaa alueille, joista opiskelijat pyrkivät muuttamaan pois heti kun se vain on yleisen vuokra-asuntotilanteen kannalta mahdollista.

Näin ollen yksiselitteistä ratkaisua jokasyksyiseen uusien opiskelijoiden hankalaan asuntotilanteeseen ei tässä keskustelussa löydetty, mutta ainakin yhteinen tahtotila siitä, että asialle on tehtävä jotain vahvistui. Eri osapuolien erilaiset lähtökohdat ja voimavarat ongelman ratkaisemiseksi selkiytyivät, myös varmasti kaikille paneeliin osallistujille. Toivon mukaan tämä keskustelu auttaa myös vaalien jälkeen eri toimijoita löytämään yhdessä uusia ja parempia ratkaisuja, jolla takaamme, että Tampere kykenee myös opiskelija-asuntojen osalta säilyttämään hyvän maineensa opiskelijaystävällisenä kaupunkina.

torstai 16. lokakuuta 2008

Pieniä mainintoja asuntopolitiikasta

Tampereella on liian vähän opiskelija-asuntoja. Suuri osa opiskelijoista asuu yksityisen sektorin tarjoamissa asunnoissa, sillä jonot esim. TOAS:n yksiöihin ja perheasuntoihin ovat luvattoman pitkät, joissain kohteissa jopa useita vuosia. Syksyisin on Tampereella jo vuosien ajan ilmennyt myös opiskelija-asunnottomuutta syksyisin, kun asuntojen tarve on suurimmillaan. Opiskelija- ja ylioppilaskunnat ovat joutuneet solidaarisuuden nimissä järjestämään jäsenistölleen tilapäis- eli ns. hätämajoitusta kaupungin seistessä kädet taskussa vieressä tarkkaillen. Tampereen yliopisto on yksi valtakuntamme vetovoimaisimmista yliopistoista hakijoiden määrällä mitattuna ja olisi kaupungin kannalta äärimmäisen järkevää tukea yliopistojemme ja ammattikorkeakoulujemme jäsenten kokonaisvaltaista viihtymistä riittävän opiskelija-asuntojen määrän turvaamista myöten.

Olen Emilia Olkasen kanssa järjestämässä paneelikeskustelua aiheesta "Opiskelija-asumisen tulevaisuus Tampereella" maanantaina 20.10. klo 16-18 Tampereen pantin auditoriossa (Puutarhakatu 11). Panelisteina mm. opiskelija-asuntotuottajien ja kaupungin virkakoneiston ja poliittisen johdon edustajia. Toivoisin paikalle mahdollisimman paljon tukijoitani ja asiasta muuten kiinnostuneita.