sunnuntai 21. syyskuuta 2008

Pyörätiekokeilusta

Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilusta on kerätty palautetta ja siitä on tehty Tampereen kaupungin sivuille raportti. Raportin voi lukea osoitteesta:

http://www.tampere.fi/tiedostot/5AViO4xjH/ptkokeiluraportti.pdf

Mielenkiintoni herätti raportista ilmikäyvä Hämeenkadun käyttäjien ja kaupungin liikennetoimikunnan jäsenten vastakkaiset näkemykset Tampereen pääkadun asianmukaisesta kehittämisestä. Liikennetoimikunnan jäsenet näet haluaisivat ohjata pyöräilyliikenteen mielellään kokonaan pois Hämeenkadulta, kun taas valtaosa palautekyselyyn vastaajista haluaisi pyörille enemmän tilaa Hämeenkadulla ja poistaisi sitä vastoin parkkipaikkoja ja yksityisautoilun. Asiaa selittänee mm. se, että liikennetoimikunnan jäsenistä vain yksi kertoi pyöräilevänsä säännöllisesti Hämeenkadulla.

Ei se ole ihme jos Tampereella kielletään Hämeenkadulla pyöräily kokonaan talviaikaan kun liikennejärjestelyistä vastaavan toimikunnan jäsenet edustavat vain ja ainoastaan autoilijoita! Autottomien ääni pääsee kuuluviin vain jos saamme vaihdettua ihmiset jotka päätöksiä valmistelevat tai tekevät. Kyseisessä toimikunnassa istuu myös kunnanvaltuutettuja. Nyt olisikin erinomainen ajankohta vaihtaa nuo yksityisautoilijat pyöräilijöihin ja bussinkäyttäjiin. Vaalithan olivat 26. lokakuuta. Äänestä!

perjantai 19. syyskuuta 2008

Vaalikoneet - osa I

Tampereen kaupungin vaalikone

Mielestäni tämä vaalikone vaatii liian tarkkaan resurssien kohdentamiseen. Kysymyksessä "Mikä on mielestäsi tehokkain tapa ottaa ympäristötekijät huomioon liikenteen kehittämisessä?" haluaisin vastata sekä, että sekä raideliikenne, bussi kuin kevytliikennekin. Ainoastaan vaihtoehto "nykyiset toimet ovat riittävät" on mielestäni väärä mielipide. Kysymyksen asettelu on äärimmäisen typerä sillä se pakottaa valitsemaan kolmen hyvän vaihtoehdon välillä jolloin äänestäjä voi luulla minun tarkoittaneen, että ne kaksi muuta eivät ole tärkeitä kehityksen kohteita. Tästä syystä olenkin aina kannattanut sitä, että vaalikoneissa olisi myös vapaan kommentoinnin alue, johon ehdokas voi perustella mielipiteensä. Useimmiten kysymyksiin vastaaminen ei riitä siihen, että äänestäjä kykenisi riittävällä tarkkuudella arvioimaan mitä mieltä ehdokas jostain kysymyksestä aidosti on.